Les borses de plàstic en els comerços deixen de ser gratuïtes

El passat 31 de març de 2017 va entrar en vigor la llei 5/2017, de 28 de març,de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que estableix en el seu article 195.3 que:

Es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic, inclòs el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les bosses compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de mercaderies o productes.

És per aquest motiu que, l’Agència de Residus de Catalunya posa a disposició dels comerciants uns cartells informatius descarregables, per penjar a la porta d’entrada o a l’interior de l’establiment.

A continuació us facilitem un link on podreu obtenir-los. Recordeu que és molt important que el vostre comerç estigui identificat amb aquest cartell.

Cartells: http://residus.gencat.cat/es/detalls/Noticia/Disponibles-els-cartells-descarregables

Així mateix, en aquesta notícia volem donar resposta a les preguntes més freqüents entre tots els nostres comerços.

També us deixem un enllaç a la llei 5/2017 per totes aquelles persones que desitgin consultar-la:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf

 

Informació per a establiments comercials

Quina llei regula la prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic?

La llei 5/2017, de 28 de març,de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, ho estableix en el seu article 195.3

Quines són les bosses afectades per la norma?

  • Bossa de caixa: qualsevol bossa utilitzada per a transportar la compra i que es pot portar en una sola mà gràcies a la confecció de les nanses, com ara bosses samarreta, bosses de nansa encunyada, bosses de nanses plàstic flexible, bosses de nanses rígides, bosses de nanses de corda, i qualsevol altre tipus de bosses amb nanses.
  • Bossa de lliurament a domicili: qualsevol bossa, amb nanses o sense, utilitzada pels serveis propis o subcontractats pels punts de venda de mercaderies o productes per a transportar i lliurar a domicili la compra de llurs clients.

A quin tipus de material es refereix la prohibició?

La prohibició de la distribució gratuïta de bosses afecta a totes les bosses de plàstic (inclòs el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable), amb exclusió de les bosses compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent. Per tant, les bosses compostables sí es poder lliurar gratuïtament si és voluntat del comerciant.

A quins establiments comercials afecta la prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic?

A qualsevol punt de venda de mercaderies o productes, és a dir, a tots els establiments comercials de Catalunya, inclós el comerç electrònic, siguin del tipus que siguin, que en el moment de lliurar el producte ho facin en una bossa de plàstic.

A partir de quan entra en vigor la prohibició del lliurament gratuït de bosses de plàstics?

D’acord amb la Llei 5/2017, de 28 de març, la mesura entra en vigor el dia 31

Quin preu s’ha de cobrar per les bosses?

La normativa no estableix cap preu mínim ni màxim per les bosses, únicament prohibeix la seva distribució gratuïta (que es regalin). El comerciant ha de vendre les bosses com un producte més i diferenciat al tiquet, al preu que consideri més adient.

Què passa si les bosses tenen publicitat?

Les bosses de plàstic s’han d’entendre com un producte més que la botiga tindrà a la venda. El consumidor serà qui decidirà si vol comprar-la o no. Tampoc es permet el reemborsament del preu de la bossa de plàstic en concepte de publicitat.

Què passa si un comerç continua regalant les bosses?

El compliment d’aquesta disposició es comprovarà en el marc de les visites d’inspecció que reben els comerços per part de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals. En cas d’incompliment s’aplicarà el règim sancionador corresponent, d’acord amb la normativa de residus, que pot comportar la imposició de sancions tipificades com a infracció lleu, amb un import entre 400 i 4000 €.

Què passa amb les bosses de secció?

Les bosses de secció, és a dir, aquelles que hi ha a les seccions de fruita i verdura, peix, embotit…entre altres, en els comerços no estan incloses dins d’aquesta prohibició. No obstant la Generalitat de Catalunya, a través de l’ARC, esta avançant amb el sector de cara a la seva reducció.

Per més informació, us podeu posar en contacte amb l’àrea de comerç del Castelldefels.

Comments are closed.

El Club del Comerciant

El Club del Comerciant

La Guaita

XECC.cat

Gremio d'Hostaleria

NCC